Увага, нова спеціальність
Машинобудування – основа всієї індустрії і є базою для формування різних інженерних напрямів. Цей фах охоплює багато напрямів у сфері науково-практичної діяльності. Це відноситься і до Донецького регіону, який є осередком великого виробничого, промислового та адміністративно-управлінського потенціалу, що потребує фахівців високого рівня фундаментальної підготовки. Потреба в спеціалістах, підготовленими до роботи на підприємствах, установах та організаціях в галузі машинобудування, у Донецькій та сусідніх областях щорічно збільшується залежно від економічної динаміки.
Тому, Маріупольський машинобудівний коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» планує відкрити нову спеціальність 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» за профільним напрямом 050503 «Машинобудування».
Запорукою затребуваності та працевлаштування у майбутньому фахівців з машинобудування, є підтримка провідних підприємств та організацій у м. Маріуполь, а саме: ПВТ «ММК ім. Ілліча», ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування», ВАТ «Азовзагальмаш», ВАТ «МК «Азовсталь», ЗАТ «АзовЕлектроСталь», ТОВ «Судоремонтний завод», ДП «Маріупольський морський торговий порт» та інших.
Коледж має багаторічний досвід при підготовці фахівців даного напряму. А також має методичне та кадрове забезпечення, багатофункціональну матеріально-технічну базу для організації навчально-виховного процесу за спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» на високому рівні.